DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

MAMA KLUBHudobná škola   Yamaha Class


Program Robík   
 Program ROBÍK je najnovším programom Hudobnej školy YAMAHA pre deti od 4 do 18 mesiacov.Na jeho vývoji sa podieľala celá rada fundovaných odborníkov z oblasti hudobnej pedagogiky, pediatrie a detskej neuropsychológie. Deťom sú ponúkané najrôznejšie možnosti zapojenia do tvorivého procesu (so zreteľom k úrovni ich zmyslových a senzomotorických skúsenosti). Získavajú tak prvé elementárne povedomie o hudbe.
Program Prvé Krôčiky k hudbe

Program PRVÉ KROČIKY K HUDBE vychádza z predpokladu, že všetky deti spontánne reagujú na zvuky, tóny a rytmus. Obsahom Prvých krôčikov sú jednoduché piesne, rozprávanie, hudobno-pohybové a rytmické hry, počúvanie skladieb, hra na rytmické hudobné nástroje (vrátane doplňujúcich výtvarných a pracovných činností). Deti si zvykajú na pobyt v kolektíve a učia sa sociálnym vzťahom. Hravá forma všetkých činností a rozvoj prirodzenej zvedavosti sú predpokladom pre úspešné zvládnutie procesu učenia v neskoršom veku.   

A prečo hudba?
Hudba je z mnoho dôvodov pre rozvoj každej osobnosti nenahraditeľná.
Optimálne podporuje deti v ich kognitívnom a sociálnom vývoji,  Obrovský význam však má zoznámenie detí s hudbou v čo najskoršom veku, čo zaujíma kľúčovú funkciu pre celkový vývoj ich osobnosti.
Hudobná škola Yamaha ponúka všetky potrebné programy, aby sa deti už od štvrtého mesiaca života mohli s hudbou zžívať.